ANASAYFA / ÜRÜNLER / DİĞER RİSKLERİNİZ

DİĞER RİSKLERİNİZ

İnşaat All Risk Sigortaları

Sigortalı kıymetlerin inşaat alanına indiği andan başlayarak inşaatin tamamlana kadar geçen süre zarfında,inşaat faaliyetlerini yürütürken çıkabilecek bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Elektronik Cihaz Sigortaları

Elektronik cihazların günümüzdeki yeri ve önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Büyük maliyetlere katlanarak alınan elektronik cihazların ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. Ofisinizde,işyerinizde ticari amaçla kullandığınız bütün elektronik cihazlar (yazıcılar,bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, bilgisayarlar, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları ,grafik basım yayın endüstri ekipmanları vs.) ile diğer elektronik cihazlar güvence altına alınabilir.

Makina Kırılması

Sigortalı kıymetleri makineleriniz her an mekanik veya elektriksel,arızalanma ve kırılma rizikosu ile karşı karşıyadır. Test devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak güvence altına alan poliçedir.

Montaj All Risk Sigortaları ( EAR )

İşyerinize, ofisinize alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar, montaj sahasına girdiği andan başlayıp montajı bitip test devresi tamamlanarak çalıştırılması ile sona eren bir poliçedir.Bu zaman zarfında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir.

Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden, başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

KIYMET NAKLİYAT SİGORTASI

Bu poliçe ile altın gümüş gibi değerli madenler ve taşların, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların, bir nakliye aracı ile (kamyon, gemi, uçak ,tren) bir yerden , başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

YURTİÇİ TAŞIYICI SORUMLULUK

Bu poliçe,Türkiye sınırları dahilinde kapalı kasa araçlarla karayolu ile yük taşımacılığı yapan kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla nakliyeci firmanın, taşımayı yazılı olarak taahhüt ettikleri emteanın taşınması sırasında, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde güvence altına alan sigortalardır.

Bitkisel Ürün Sigortası

Bakanlar Kurulu Kararı ile; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde verilmektedir.Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlarında belirtilen çerçevede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
Uygulamanın basit ve anlaşılır olması için iki paket düzenlenmiştir.

Paket-1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı

Paket-2: Sadece meyveler için don + dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Sera Sigortası

Bu poliçe ile riziko inceleme-hesaplama sonucuna göre Deprem, Taşıt çarpması, Dolu, ile Fırtına, Hortum, Heyelan, Yangın, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, güvence kapsamına alınabilmektedir.

Kümes Hayvanları Sigortası

Kapalı devre üretim yapan, hijyen ve bio-güvenlik önlemleri almış tesislerde yetiştirilmekte olan Kümes hayvanları için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalar ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Hayvan Hayat Sigortası

Ön soy kütüğüne,soy kütüğüne ve TÜRKVET kayıtlı süt sığırları ve besi sığırı (erkek) için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Su Ürünleri Sigortası

30.12.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine kaydedilmiş,Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı ve yapılacak riziko incelemesiyle, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

0224 222 68 68
teknik@sigortif.com
Altınova Mh. Buttim İş Merkezi
B Blok No :424/5 Büro No:1152 Osmangazi / BURSA

ÜRÜNLER


Trafik Sigortası
Kasko
Sağlık Sigortası
Hayat Sigortası
Konut Sigortası
Dask
Bireysel Emeklilik
İş Yeri Sigortası